Afrotürk Kadınları Destekleme Projesi

Afrotürk kadınları destekleme projesi

Türkiye’nin dezavantajlı grupları arasında yer alan Afrotürkler toplumunun en zayıf halkasını kadınlar ve çocuklar oluşturmaktadır. Çocuklarının ten renklerinin açılması, kendilerinden daha ‘beyaz’ olması amacıyla yapılan karma evlilikler, çok büyük oranda yıkımla sonuçlanmakta, ağırlıkla köy ve şehirlerin kenar mahallelerinde, birlikte yaşayan üç/dört kuşak Afrotürk kadınlar, eğitimsizlik ve işsizlik/parasızlık çemberini kıramamaktadır. 2015 yılında spesifik olarak dezavantajlı kadınlar ve onların çocukları için, hem kendileri ve ata-kültürleriyle barışmalarını sağlamak hem de kendi ayakları üzerinde durmalarını sağlamak amacıyla kültürel/ekonomik bir proje geliştirilmesi öngörülmektedir.

Bununla;

*Afrotürk kadınların işgücüne katılımlarının önündeki engelleri kaldırarak, toplumsal, ekonomik hayata katılımının artırılması ve güçlendirilmesini sağlamak,

*Toplumsal cinsiyet algısının yarattığı tehditleri ortadan kaldırmak ve

*Afrotürk kadınların ayrımcılıkla mücadelelerini destekleyerek renkleriyle barışmalarını sağlamak amaçlanmaktadır.