DANIŞMA KURULU

DANIŞMA KURULU

Lülüfer Körükmez – Ege Ünv. Edebiyat Fak. Sosyoloji Böl. Öğretim Görevlisi

Yeşim Altınay – Araştırmacı, dans ve drama eğitmeni

Müge Esenerli – Klasik filolog, araştırmacı