İzmir Örneğinde Afrikalı Türk Olmanın Dünü ve Bugünü

Proje Adı: İzmir Örneğinde Afrikalı Türk Olmanın Dünü ve Bugünü

Proje Tarihi: 2012

Proje Sahibi: Özel İzmir Lisesi

Ortak Çalışmacılar: Afrotürkler Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri

Proje Koordinatörleri: Beyhan Türkkollu

Danışman Öğretmen: Serkan Sezgin

Öğrenciler: İlayda Vurucu, İhsan Çamiçi

Amaç: Afrikalı Türklerin dününü ve bugününü tarihsel ve sosyolojik açıdan incelemek.

Gerekçe:İzmir’de kültürler ve toplumların birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da birbirlerine yabancı olması ve Amerikalı sanılan zencilerin aslında Türkleşmiş Afrika kökenliler olduğunun farkına varılması.

Uygulama: İzmir ve ilçelerinde Afrotürklerle mülakatlar yapıldı.