TAMAMLANMIŞ PROJELER

Proje Adı: Slave Route Project (Köle Yolu Projesi)

Proje Tarihi: 2007

Proje Sahibi: Unesco

Proje Başkanı:Ali Moussa Iye

Uygulama: Proje kapsamında; 2006 yılında, proje başkanı ve yardımcısı, Ayvalık’ta Afrotürkler Dayanisma, Kültür ve Yardimlasma Dernegi’nin açılış konuşmasını yaptı ve 2007 yılında, Türkiye’de Unesco’nun merkezinde yapılan toplantıya Afrotürkler Dayanisma, Kültür ve Yardimlasma Dernegi Başkanı Mustafa Olpak, Afrotürkler’i anlatmak üzere davetli olarak katıldı.

Proje için hazırlanan dosyada “Afro-Turks come together for the first time” (Afrotürkler ilk kez biraraya geliyor) başlıklı bir makalede Afrotürklere ve “Portrait of TwoActivists of the African Diaspora in Asia” (Asyadaki Afrika Diyasporasının iki Aktivisti) başlıklı makalede ise Mustafa Olpak’a yer verildi.

Proje Web site: http://www.unesco.org/culture/slaveroute

 

 

Proje Adı: Buluşmalar- Afrika Kökenliler 1.Dana Bayramı Etkinlikleri

Proje Tarihi: 3-4 Mayıs 2008

Proje Sahibi: Afrikalılar Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Ortak Çalışmacılar: Hollanda Başkonsolosluğu, Ulaşılabilir Yaşam Derneği, Ege Üniversitesi, Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı, Punto Baskı Çözümleri, Anadolu Kültür

Proje Koordinatörleri: Mustafa Olpak, Şakir Doğuluer, Beyhan Türkkollu

Amaç: 1930’lara kadar İzmir’de her yıl Mayıs ayında Yapıcıoğlu Dana Meydanı’nda Afrika kökenliler tarafından düzenlenen ve geniş toplum kesimlerini bir araya getiren geleneksel Dana Bayramı’nı bir festival havasında yeniden canlandırmak.

Gerekçe: Osmanlı İmparatorluğu döneminde köle ticaretiyle Anadolu’da başlayan bir yaşam serüveni hakkında tarih bilincinin arttırılması, Muğla, Balıkesir ve İzmir’de yaşayan Afrika kökenlilerin on yıllardan sonra bir araya gelebilmesi, Afrika kökenlilerin kültürünün topluma tanıtılması

Uygulama: Ege Üniversitesi Devlet Türk Müziği Konservatuvarı’nda bir panel ve fotoğraf sergisi gerçekleşti. İzmir’in Torbalı ilçesi ve köylerinde yaşayan Afrika kökenlileri gündelik hayatlarında yansıtan sergiyi fotoğraf sanatçısı Özlem Sümer hazırladı. Panele konuşmacı olarak, “Afrika Kökenli Türk Olmanın Dünü ve Bugünü” konulu bir sözlü tarih çalışması gerçekleştiren Tarih Vakfı’dan Gülay Kayacan, Afrika kültüründe müzik konusunda konuşmak üzere Ege Üniversitesi’nden Prof. Dr. Ahmet Yürür ile Afrika kökenlilerin deneyimlerini paylaşmak üzere Afrikalılar Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı Mustafa Olpak ve dernek üyesi Ayşe Sezer katıldı. Müzik, dans ve skeçlerle dolu bir festival havasında bir piknik gerçekleştirildi. Pikniğe, Boğaziçi Gösteri Sanatları Topluluğu “45’lik Şarkılar” grubu ve Barış Hasırcı müzikleriyle katıldı. Mehmet Konaçe ise “Arap Zeybeği” yorumunu izleyicilerle paylaştı.

 

 

Proje Adı:Sessiz Bir Geçmişten Sesler: Afrika Kökenli ‘Türk’ Olmanın Dünü ve Bugünü Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması 

Proje Tarihi: Ekim 2007-31 Ağustos 2008

Proje Sahibi: Tarih Vakfı

Ortak Çalışmacılar: Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Afrotürkler Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği.

Proje Ekibi ve Destekçileri;

Eğitimciler: Esra Danacıoğlu, Nalan Sakızlı, Tahsin İşbilen, Gülay Kayacan

Proje Asistanları: Mustafa Olpak, Medyan Karaer

Deşifre: Hikmet Gülin Öğretmen

Sözlü Tarih Ekibi: Ekrem Tunca, Fatma Konaçer, Mehmet Konaçer, Serhat Tonguç, Rabia Gözek, Gökçen Başaran

Proje gönüllüleri: Lena Wanitsch, Cansu Varol, Özlem Sümer, Özge Altın

Proje Yerel Gönüllüleri: Ali Karakuş, Melek Dinç, Serkan Doğuluer, Ömer İletmiş, İbrahim Aydınlı, Ayşe Sezer, Mustafa Olpak

Yerel Kurumsal Destekleyiciler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi APİKAM, İzmir Goethe Enstitüsü, Dalaman TİGEM

Amaç:

Projenin genel amacı: Türkiye’de kültürlerarası diyalogun güçlendirilmesini, kültürel hakların korunmasını ve farklılıklara saygı kültürünün gelişmesini destekleyerek farklı kültürel ve toplumsal gruplar arasında eşitlik, barış ve hoşgörü anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak ve insan hakları ve demokrasinin geliştirilmesinde sivil toplumun rolünü güçlendirmektir.

Projenin özel amacı Türkiye’de yaşayan farklı toplumsal katmanlardaki Afrika kökenli yurttaşların bugünkü kültürel, toplumsal ve iktisadi konumlarını tarihsel bir perspektifle araştırmak, bu alana ilişkin belgeye dayalı tarihçiliğin kaydetmediği anlatıları, söylenceleri, oyunları, ağıtları, yaşam öykülerini kaydetmek ve kaydedilen yaşam anlatılarını uluslararası bilimsel etik ve teknik standartlara uygun bir biçimde arşivlemektir. Böylelikle proje, belgelenmeyen geçmişin kayıtlarını üreterek genç kuşaklara aktaracaktır.

Gerekçe:Türkiye’de farklı toplumsal ve kültürel grupların yaşam deneyimlerinin günümüz teknolojileri kullanılarak kaydedilmesi; bu yolla da resmi tarih yazınında görünür olmayan, sessiz kalmış alanların gün ışığına çıkartılması.

Uygulama: İzmir’de sözlü tarih atölyeleri düzenlendi. Atölyelere, Afrikalılar Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ve diğer gönüllülerden oluşan toplam 30 kişi katıldı. İzmir, Balıkesir ve Muğla’da oluşturulan sözlü tarih ekipleri toplam 100 yaşam öyküsü görüşmesi yaptı.

 

 

 

Proje Adı: İzmir Örneğinde Afrikalı Türk Olmanın Dünü ve Bugünü

Proje Tarihi: 2012

Proje Sahibi: Özel İzmir Lisesi

Ortak Çalışmacılar: Afrotürkler Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri

Proje Koordinatörleri: Beyhan Türkkollu

Danışman Öğretmen: Serkan Sezgin

Öğrenciler: İlayda Vurucu, İhsan Çamiçi

Amaç: Afrikalı Türklerin dününü ve bugününü tarihsel ve sosyolojik açıdan incelemek.

Gerekçe:İzmir’de kültürler ve toplumların birbirleriyle iç içe ve bir o kadar da birbirlerine yabancı olması ve Amerikalı sanılan zencilerin aslında Türkleşmiş Afrika kökenliler olduğunun farkına varılması.

Uygulama: İzmir ve ilçelerinde Afrotürklerle mülakatlar yapıldı.

 

 

 

Proje Adı: Anadolu’nun Karanlık Maddeleri;Afrotürkler

Proje Tarihi: 01.05.2013-01.02.2014

Proje Sahibi: Ege Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Ortak Çalışmacılar: Anadolu Kültür Vakfı, Açık Toplum Vakfı, Global Dialogue,Afrikalılar Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Proje Koordinatörleri: Dr. Lülüfer Körükmez

Amaç: Afrika kökenli Türklerin ten renklerinden ötürü maruz kaldıkları ayrımcılığı ortaya çıkarmak, ayrımcılığın türlerini belirlemek, söz konusu ayrımcılığa maruz kalanlar ve daha geniş toplumda farkındalık yaratmak.

Gerekçe:Afrotürklerin ten renklerinden dolayı maruz kaldığı ayrımcılığı ve sebeplerini tespit etmek.

Uygulama:Önceden hazırlanmış soru kağıdı ve derinlemesine mülakat yöntemi ile İzmir merkez, Torbalı ilçesi ve köylerinde yapıldı.

 

 

 

 

Proje Adı: Anadolu Kültüründe Afrotürkler (Panel)-Gündüz Feneri -Ahmet Polat Resim Sergisi

Proje Tarihi: 2 Haziran 2012

Proje Sahibi: Afrikalılar Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği

Ortak Çalışmacılar: Açık Toplum Vakfı,Global Dialogue

Proje Koordinatörleri: Alev Karakartal, Mustafa Olpak

Amaç: İmparatorluk döneminde Anadolu’ya köle olarak getirilen Afrotürklerin torunları arasındaki dayanışmayı güçlendirmek, yok olmaya yüz tutmuş kültürlerini geliştirmek ve Afrotürklere karşı yapılan ayrımcılığı önlemek. Afrotürklerin günlük yaşamını fotoğraflarla sergilemek.

Uygulama: İzmir ve İstanbul’da panel ve resim sergisi.