Sessiz Bir Geçmişten Sesler

Proje Adı:Sessiz Bir Geçmişten Sesler: Afrika Kökenli ‘Türk’ Olmanın Dünü ve Bugünü Üzerine Bir Sözlü Tarih Çalışması 

Proje Tarihi: Ekim 2007-31 Ağustos 2008

Proje Sahibi: Tarih Vakfı

Ortak Çalışmacılar: Avrupa Birliği Komisyonu Türkiye Delegasyonu ve Afrotürkler Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği.

Proje Ekibi ve Destekçileri;

Eğitimciler: Esra Danacıoğlu, Nalan Sakızlı, Tahsin İşbilen, Gülay Kayacan

Proje Asistanları: Mustafa Olpak, Medyan Karaer

Deşifre: Hikmet Gülin Öğretmen

Sözlü Tarih Ekibi: Ekrem Tunca, Fatma Konaçer, Mehmet Konaçer, Serhat Tonguç, Rabia Gözek, Gökçen Başaran

Proje gönüllüleri: Lena Wanitsch, Cansu Varol, Özlem Sümer, Özge Altın

Proje Yerel Gönüllüleri: Ali Karakuş, Melek Dinç, Serkan Doğuluer, Ömer İletmiş, İbrahim Aydınlı, Ayşe Sezer, Mustafa Olpak

Yerel Kurumsal Destekleyiciler:

İzmir Büyükşehir Belediyesi APİKAM, İzmir Goethe Enstitüsü, Dalaman TİGEM

Amaç:

Projenin genel amacı: Türkiye’de kültürlerarası diyalogun güçlendirilmesini, kültürel hakların korunmasını ve farklılıklara saygı kültürünün gelişmesini destekleyerek farklı kültürel ve toplumsal gruplar arasında eşitlik, barış ve hoşgörü anlayışının gelişmesine katkıda bulunmak ve insan hakları ve demokrasinin geliştirilmesinde sivil toplumun rolünü güçlendirmektir.

Projenin özel amacı Türkiye’de yaşayan farklı toplumsal katmanlardaki Afrika kökenli yurttaşların bugünkü kültürel, toplumsal ve iktisadi konumlarını tarihsel bir perspektifle araştırmak, bu alana ilişkin belgeye dayalı tarihçiliğin kaydetmediği anlatıları, söylenceleri, oyunları, ağıtları, yaşam öykülerini kaydetmek ve kaydedilen yaşam anlatılarını uluslararası bilimsel etik ve teknik standartlara uygun bir biçimde arşivlemektir. Böylelikle proje, belgelenmeyen geçmişin kayıtlarını üreterek genç kuşaklara aktaracaktır.

Gerekçe:Türkiye’de farklı toplumsal ve kültürel grupların yaşam deneyimlerinin günümüz teknolojileri kullanılarak kaydedilmesi; bu yolla da resmi tarih yazınında görünür olmayan, sessiz kalmış alanların gün ışığına çıkartılması.

Uygulama: İzmir’de sözlü tarih atölyeleri düzenlendi. Atölyelere, Afrikalılar Dayanışma, Kültür ve Yardımlaşma Derneği üyeleri ve diğer gönüllülerden oluşan toplam 30 kişi katıldı. İzmir, Balıkesir ve Muğla’da oluşturulan sözlü tarih ekipleri toplam 100 yaşam öyküsü görüşmesi yaptı.