TEZLER

Bu bitirme tezinde; Türkiye’de etnik kökeni farklı bir grup halinde yaşamını sürdürmekte olan  Afrika Kökenli Türklerin yaşamlarına ve toplumdaki konumlarına dair bilgiye ulaşmak adına  evlilik ilişkileri üzerinden kimlik algıları temel alınılarak çalışılmıştır. Geçmişten günümüze  yaşadıkları bölgede diğer insanlarla iç içe geliştirmiş oldukları pozitif ağlara rağmen etnik  kimlik farklılığı, özellikle fiziksel görünüşleri ve farklı soydan olmaları çevresinde evlilik  ilişkilerinde ortaya çıkmaktadır. Araştırma kapsamında Afrika Kökenli Türklerin günlük  yaşam pratikleri içindeki konumları, iç evlilikler, dış evlilikler, karışık evlilikler, evlilik  ilişkilerinde ortaya çıkan davranış ve tutumlar, geçmişten günümüze değişen evlilik  anlayışları temelinde Afrika Kökenli Türklerin kimlik algısı ele alınmıştır.  Araştırma sürecinde; İzmir’in üç köyünde yaşayan her kesimden Afrika Kökenli Türk’le genç  ve yaşlı olmak üzere iki grup temelinde görüşmeler yapılmıştır. Yapılan araştırma alanda  ikamet edilerek sürdürülmüş, sonuç olarak geniş çaplı katılımcı gözlem, derinlemesine  mülakat ve odak grup çalışması ortaya çıkmıştır. Görüşmelerde bireylerin anlayış ve  düşünceleri dikkatle dinlenmiş ve kaydedilmiştir. Bu bağlamda, Afrika Kökenli Türk  grubunun içindeki; günlük yaşam pratiklerine, evlilik yaklaşımlarına, genç ve yaşlı nüfus
arasındaki farklı bakış açılarına, görülemeyen fakat var olan etnik bir ayrımcılığa, geçmişten  günümüze değişen ırkçı tutumlara ve içselleştirilmiş Türk kimliğine ilişkin temel bulgulara  erişilmiştir.

Alanda geçirilen süre boyunca içinde bulunduğum günlük aktiviteler, düğün ve benzeri  etkinlikler sayesinde bölgede yaşayan diğer grupların yaklaşım ve tutumları da yakından  gözlenmiş, Afrika Kökenli Türklerin topluluk içindeki bireysel davranışlarına dair  saptamalarda bulunulmuştur. Ayrıca etnik grubun ekonomik koşulları, toplumsal statüleri,  bölgedeki diğer azınlıklara göre sosyo-kültürel yerleri, bireylerin kişisel konum ve işlevlerine
dair bilgilere ulaşılmıştır.

Tezin tamamını okumak için tıklayınız…

Kapak için tıklayınız…