ZENCİ MUSA

Ailesi Sudanlı olan Zenci Musa Girit’te dünyaya geldi. Kahire’de yaşayan ve Osmanlı hayranı olan dedesi, Musa’yı İslam’ı iyi öğrenmesi ve Osmanlı’yı yakından tanıması için yanına aldı. Musa asker olmak isteyince, dedesinin teşviğiyle Trablusgarp’a gitti. Türk subayları ve Şeyh Sunusi’nin önderliğinde İtalyanlara karşı verilen mücadeleye katıldı. Savaş bitince oradaki subayların peşine takılarak, Selanik üzerinden İstanbul’a geldi.

Savaşların art arda patlak verdiği o zorlu yıllarda Zenci Musa’nın Osmanlı topraklarını savunmak için katılmadığı savaş ve cephe kalmadı. Çanakkale cephesinde 19. Tümen’in Sudanlı ve Araplardan kurulmuş 77. Alay’ına katıldı. Yemen’deki 7. Ordu’ya altın götürmek için gizlice Medine’ye giden grupta yer aldı. Balkan ve 1. Dünya savaşlarında görev aldı. Zenci Musa, bu dönemde Teşkilat-ı Mahsusa’da görevli Kuşçubaşı Eşref Bey’in emrinde çalışıyordu.

Osmanlı parçalandıktansonra Anadolu’daki  Millî Mücadeleye destek için İstanbul’a gelen Zenci Musa, gündüzleri Galata gümrüğünde hamallık yapıp, gece Anadolu’ya silah kaçırdı. Tüm bu çalışmalar sırasında vereme yakalanan Zenci Musa, öldüğünde bavulundan; bir Osmanlı haritası, Kuşçubaşı Eşref ‘in resmi, bir de kefen çıkmıştır. Zenci Musa’nın kabri Üsküdar’daki Özbekler Tekkesi’ndedir.